Hjälp oss att förbättra mysteriet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra den här upplevelsen.

Vad vill du göra nu?

Hur använder jag fel 9999?

Den första händelsen du behöver välja är att hjälpa dig att klicka på “Uppdateringar” och se hur resultaten vanligtvis ser ut tre gånger.Att rensa att denna cache är ett annat sätt att lösa problemet.Att koppla ur och/eller återansluta matningen löser ofta problemet.

Hitta lösningar, lär känna Norton-communityt eller kontakta oss.

Denna lösning gjorde det enklare för mig att lösa mitt problem.

Ja Nej
plus reparationsfel 9999

Få din dator att fungera som ny på några minuter. Klicka här för att ladda ner.

Plus Patch Error 9999
Più Errore Di Patch 9999
Plus-Patch-Fehler 9999
플러스 패치 오류 9999
Плюс ошибка исправления 9999
Más Error De Parche 9999
Plus Patchfout 9999
Plus Erreur De Correctif 9999
Plus Błąd Poprawki 9999
Mais Erro De Correção 9999